Vilkår og betingelser for The Integrated Human

______________________

Generelle bestemmelser

Les og bekreft før du går videre til registrering.

Vær oppmerksom på at The Integrated Human (TIH) kun tillater én billett per innlogget konto. Hvis du ønsker å kjøpe en ekstra billett til noen andre, kan du kontakte oss direkte på support@integrated-human.com.

TIH tilbyr utdanning og verktøy som støtter din forvandling. Det forutsettes at alle som deltar på våre retreater, er fullt ut ansvarlige for sitt fysiske, emosjonelle og åndelige velvære før, under og etter retreaten, arrangementet, økten eller bruken av våre produkter.

Hvis du har en historie med eller for øyeblikket opplever noen av følgende tilstander: bipolar lidelse, schizofreni, PTSD, psykose, selvmordstanker eller -ideer, eller andre psykiatriske tilstander eller emosjonelle kriser som krever sykehusinnleggelse, ber vi deg om ikke å delta på samlingene og arrangementene våre før du har snakket med helsepersonell.

For å delta på dette arrangementet må du være 18 år eller eldre. Unntak kan gjøres. Kontakt oss i så fall på support@integrated-human.com.

Ytterligere anerkjennelser av lesing og forståelse

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg adgang når som helst under arrangementet hvis du kommer inn på arrangementsområdet påvirket av alkohol, rusmidler eller hvis du ber om/deler slike stoffer med andre påmeldte før og/eller under arrangementet. Din påmelding kan bli inndratt uten refusjon.

Deltaker- og meditasjonsfraskrivelse, ansvarsfraskrivelse og samtykke

Jeg ønsker å delta frivillig i alle meditasjonsaktiviteter som TIH arrangerer, inkludert, men ikke begrenset til, pusteøvelser, sittende meditasjon, gående meditasjon og annen meditasjon på arrangementet ("Deltakelse"). Jeg er klar over at Deltakelse kan omfatte pågående, stille, intens meditasjonspraksis, og at deltakerne kan oppleve uvanlige psykologiske, emosjonelle og/eller fysiske tilstander i kropp og sinn som følge av Deltakelse. Jeg deltar frivillig i disse aktivitetene, vel vitende om at det kan oppstå uvanlige hendelser. Min deltakelse og gjennomføring av denne meditasjonsfraskrivelsen er frivillig. Jeg har lest og fullt ut forstått vilkårene i denne meditasjonsfraskrivelsen og har til hensikt å være juridisk bundet av vilkårene.

Jeg er innforstått med at det er en viss risiko forbundet med enhver vurdering og påfølgende deltakelse, og at kroppens respons på de ulike aktivitetene ikke kan forutsies med full nøyaktighet. Jeg er innforstått med risikoen for negative kroppslige reaksjoner på min deltakelse. JEG ERKJENNER OG PÅTAR MEG HERVED RISIKOEN VED DELTAKELSE. Jeg samtykker i at jeg er ansvarlig for eventuelle personskader og skader på eller tap av eiendom som oppstår som følge av min deltakelse, inkludert personskader og skader på eller tap av eiendom hos en annen deltaker, og jeg samtykker i at jeg er eneansvarlig for eventuelle medisinske kostnader og utgifter som oppstår som følge av dette. Jeg erkjenner og samtykker i at det er mitt ansvar å avgjøre om jeg er i god nok form og frisk nok til å delta på en trygg måte som beskrevet her, uten forbehold. Og jeg vil ikke holde TIH ansvarlig for skader eller tap forårsaket av aktører som for eksempel leverandører eller operatører eller eiere av arrangementsområdet.

Jeg er innforstått med at TIH eller TIHs personale ikke er ansvarlig for meg på noen måte under min deltakelse eller mens jeg befinner meg utenfor det angitte arrangementsområdet.

Fotografering av arrangementer

Ved å delta på denne retreaten erkjenner du at det vil bli tatt bilder og lyd-/videofilmer, og at TIH kan bruke bilder av deg til markedsføring og reklame i våre publikasjoner, på nettstedet vårt og i sosiale medier. Ved å melde deg på dette arrangementet bekrefter du:

i) gi TIH og TIHs datterselskaper og tilknyttede enheter rett til å ta, redigere, endre, kopiere, stille ut, publisere, distribuere og bruke alle bilder eller videoer av deg til markedsføring og reklame i publikasjoner, på nettsteder og i sosiale medier;

ii) gi avkall på alle rettigheter du måtte ha til krav om betaling eller royalties i forbindelse med bruk, utstilling, strømming, webcasting, TV-sending eller annen publisering av dette materialet, uavhengig av formålet med eller sponsingen av slik bruk, utstilling, strømming, webcasting, TV-sending eller annen publisering, uavhengig av om det kreves et gebyr;

iii) fraskrive seg enhver rett til å inspisere eller godkjenne foto-, video- eller lydopptak tatt av TIH eller den personen eller enheten som Encephalon har utpekt til å gjøre det, og

iv) holde TIH og personen eller enheten utpekt av TIH skadesløs og frita TIH og personen eller enheten utpekt av TIH fra alt ansvar, alle begjæringer og søksmål som du, dine arvinger, representanter, eksekutorer, administratorer eller andre personer kan komme til å gjøre når de opptrer på dine vegne eller på vegne av ditt dødsbo.

Du har blitt fullstendig informert om ditt samtykke, ansvarsfraskrivelse og frigivelse før du deltar i arrangementet. Denne fullmakten gjelder for alle språk, medier, formater og markeder som nå er kjent eller som vil bli utviklet i fremtiden.

Vilkår for bruk

VIKTIG! Disse bruksvilkårene regulerer din bruk av dette nettstedet, som leveres av vårt selskap. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du erkjenner og godtar disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene kan endres av vårt selskap når som helst og etter vårt skjønn. Din bruk av dette nettstedet etter at slike endringer er implementert, innebærer at du erkjenner og godtar endringene. Les disse bruksvilkårene med jevne mellomrom.

Tilgang til dette nettstedet

Du samtykker i å bruke dette nettstedet kun til de lovlige formålene som er nærmere beskrevet i avsnittet "Bruksbegrensninger" nedenfor. Du samtykker i å ikke foreta deg noe som kan kompromittere nettstedets sikkerhet, gjøre nettstedet utilgjengelig for andre eller på annen måte forårsake skade på nettstedet eller innholdet. Du samtykker i ikke å legge til, trekke fra eller på annen måte endre innholdet, eller å forsøke å få tilgang til innhold som ikke er ment for deg. Du samtykker i å ikke bruke nettstedet på noen måte som kan krenke tredjeparters rettigheter. For å få tilgang til dette nettstedet eller noen av ressursene det tilbyr, kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsopplysninger eller annen informasjon. Det er en forutsetning for din bruk av dette nettstedet at all informasjon du oppgir på dette nettstedet er korrekt, oppdatert og fullstendig. Hvis selskapet vårt mener at informasjonen du oppgir ikke er korrekt, aktuell eller fullstendig, har vi rett til å nekte deg tilgang til dette nettstedet eller noen av dets ressurser, og til å avslutte eller suspendere din tilgang når som helst, uten varsel.

Begrensninger i bruken

Dette nettstedet er kun ment for ikke-kommersiell, personlig bruk og/eller for at du skal kunne lære mer om selskapet vårt og tjenestene vi tilbyr. Du kan ikke bruke dette nettstedet til noe annet formål, inkludert kommersielle formål, uten selskapets uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Du kan for eksempel ikke (og kan ikke autorisere noen annen part til å) (i) co-brande dette nettstedet, eller (ii) ramme inn dette nettstedet, eller (iii) hyperlenke til dette nettstedet, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra en autorisert representant for vårt selskap. I forbindelse med disse bruksvilkårene betyr "co-branding" å vise et navn, en logo, et varemerke eller annen form for tilskrivning eller identifikasjon av en part på en slik måte at det er rimelig sannsynlig at en bruker får inntrykk av at en slik annen part har rett til å vise, publisere eller distribuere dette nettstedet eller innhold som er tilgjengelig på dette nettstedet. Du samtykker i å samarbeide med selskapet vårt om å få uautorisert co-branding, framing eller hyperkobling til å opphøre umiddelbart.

Refusjoner og avbestillinger

Våre retningslinjer for refusjon og avbestilling varierer avhengig av hvilken type produkt du har kjøpt:

Online-produkter

 

Nedlastbare produkter

Alle disse produktene som gir deg umiddelbar tilgang til innholdet, og som ikke har noen form for veiledning, enten det er live eller på egen hånd, har ingen refusjon (eksempler: Breathing into sleep).

Abonnementsprodukter

Produkter som krever periodisk betaling for å forbli aktive, kan sies opp når som helst inntil 48 timer før neste faktureringsdato. Når du har sagt opp abonnementet, beholder du tilgangen til alt innholdet frem til neste faktureringsdato. Hvis du ber om refusjon for et abonnement, vil tilgangen til innholdet bli fjernet ved slutten av faktureringsperioden. 

Sesjoner og kurs

Alle samlinger live eller online som ikke er et flerdagersarrangement, gir ingen refusjon. Et eksempel på dette er Master Mind, Group-Nit, NIT-kurs.

Retreats og andre live-arrangementer

Hvis du har meldt deg på et av våre personlige kurs eller arrangementer, gjelder reglene nedenfor:

Påmeldte til Flow State Continuum Weekend kan avbestille og få full refusjon inntil 60 dager før arrangementet. Hvis du avbestiller 60 dager før retreaten, får du 50 % refusjon, og hvis du avbestiller 30 dager før retreaten, får du ingen refusjon.

Endagsarrangementer gir ingen refusjon.

Når det gjelder kurs, arrangementer og økter der det undervises i og/eller praktiseres Neurogenic Integration (NIT)/Technique/Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE), inkludert personlig hjemmetrening.

NIT/TRE bør ikke praktiseres under følgende tilstander: 

 • Graviditet
 • Epilepsi
 • Anfall
 • Schizofreni
 • Nylig åpen sårkirurgi

NIT/TRE bør praktiseres med forsiktighet under følgende tilstander:

 • Manglende evne til selvregulering
 • Fysisk smerte som øker med tremorering
 • Når under psykiatrisk behandling

Konsultere Medisinske Profesjonelle Før Praksis av NIT/TRE:

Personer med psykiatriske tilstander eller de som tar medisiner for slike tilstander bør konsultere sin medisinske behandler eller en sertifisert NIT/TRE-tilbyder før de engasjerer seg i NIT/TRE.

Forholdsregler for NIT/TRE

NIT/TRE er en integrert del av helhetlige velvære programmer. Selv om det generelt er trygt og effektivt for stressreduksjon, må visse forholdsregler følges:

 • NIT/TRE skal ikke brukes som erstatning for medisinsk eller psykiatrisk/psykologisk diagnose og behandling.
 • Det er ikke en erstatning for trauma behandlingsmetoder som krever medisinsk eller psykologisk/psykiatrisk inngrep.
 • Deltakelse i NIT/TRE-økter og programmer garanterer ikke helbredelse og erstatter ikke profesjonell medisinsk eller psykologisk omsorg.
 • Personer med spesifikke fysiske eller psykologiske tilstander, skjøre psykologiske forsvarsmekanismer, komplekse traumehistorier eller betydelige fysiske begrensninger må få en medisinsk konsultasjon før de deltar i NIT/TRE-øvelser.
 • NIT/TRE-instruktører diagnostiserer ikke eller griper inn i behandling foreskrevet av medisinske fagpersoner.
 • Søk råd hos en helsepersonell ved fysiske eller psykologiske bekymringer før eller etter praksis med NIT/TRE.
 • Deltakelse i gruppe- eller private NIT/TRE-økter skjer på klientens egen risiko, og verken The Integrated Human, dets tilbydere eller trenere kan holdes ansvarlige for resultater som følge av bruken av informasjonen på dette nettstedet eller engasjement i våre tjenester

Når det gjelder SOMA breath, er dette live online, kurs eller nedlastbare produkter.

Ikke utfør pusteteknikkene i SOMA Breath mens du opererer tungt maskineri, under kjøring eller mens du er i vann. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuell skade forårsaket.

Kraftig munnpusting, langvarige pustehold og utstrakt intens rask pusteteknikk/hyperventilering i mer enn 5 minutter bør IKKE praktiseres i tilfelle noen av følgende:

 • Alvorlige/kritiske sykdommer eller infeksjoner hvis det svekker pusteevnen din
 • Alvorlig ukontrollert hypertensjon (vanligvis etter et hjerteinfarkt)
 • Organsvikt eller terminal sykdom i sen stadium
 • Graviditet
 • Hvis du har epilepsi, en pacemaker eller uregelmessig hjerterytme (unntak: hvis legen din gir spesifikk tillatelse).
 • Noen tilstander (f.eks. tinnitus, brokk) kan forverres av kraftig munnpusting, langvarige pustehold og langvarig, intens, rask pusteteknikk/hyperventilering, og det kreves nøye oppmerksomhet til teknikken.

Når det gjelder å kjøpe eller nyte kakao under TIH-økter: 

Important informasjon om kakao og helse

Kakao er bittert

100 % ren kakao er bittert. Som med alle bitterstoffer kan du bli kvalm av for mye. De fleste drikker mindre enn 57-85 gram kakao om dagen. Etter hvert som kroppen din venner seg til kakaoen, kan det hende at du trenger mindre kakao for å få full effekt. Mindre kan være mer. Vær oppmerksom på hva kroppen din forteller deg.

Antidepressiva

Avhengig av dose er SSRI-antidepressiva og antipsykotika ikke kompatible med MAO-hemmere (monoaminoksidasehemmere) i kakao. Lave til gjennomsnittlige doser bør være ok, mens personer på høyere doser bør drikke mindre kakao. Ta kontakt med legen din.

Hjertefrekvens

Kakaoen vår vil øke pulsen din noe. Hvis en økning i hjertefrekvensen kan forårsake et medisinsk problem, bør du drikke mindre. Ta kontakt med legen din.

Blodtrykk

Mange mennesker med lavt blodtrykk forteller Keith at kakaoen vår (med lavt koffeininnhold) stabiliserer hjertet og hjelper dem. Ta kontakt med legen din.

Andre stoffer

Kakaoen vår øker blodtilførselen til hjernen med 30-40 %, slik at alle andre stoffer i blodet forsterkes.

Koffein

Keith får ofte spørsmål fra personer med koffeinintoleranse om de kan bruke kakao. Koffeininnholdet i kakao varierer mye mellom ulike kakaosorter og kakaoprodusenter. De fleste synes at vår kakao inneholder svært lite eller ingen koffein.

Barn

Bruk mindre, avhengig av barnets kroppsvekt. Det avhenger av barnet. Det vil de fortelle deg. Barn som har fått i seg en passende mengde kakao, er mer fokuserte.

Kjæledyr

Ekte kakao inneholder stoffer som kan drepe hunder, katter, papegøyer og hester. Ikke la dem spise det!

Proprietær informasjon

Varemerker

Materialet og innholdet som er tilgjengelig fra dette nettstedet, og ethvert annet World Wide Web-nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av vårt selskap, er proprietær informasjon som tilhører vårt selskap eller den parten som leverte innholdet til vårt selskap, og vårt selskap eller den parten som leverte innholdet til vårt selskap beholder alle rettigheter, titler og interesser i innholdet. Innholdet kan derfor ikke kopieres, distribueres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet vårt, eller med mindre det er skriftlig godkjent et annet sted på nettstedet vårt, bortsett fra at du kan skrive ut en kopi av innholdet utelukkende til personlig bruk. Det er forbudt å bruke noen av merkene eller logoene som vises på nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet vårt.

Opphavsrett

Dette nettstedet og dets innhold er beskyttet av norske og/eller utenlandske lover om opphavsrett og tilhører selskapet eller dets partnere, tilknyttede selskaper, bidragsytere eller tredjeparter. Opphavsretten til innholdet eies av selskapet eller andre rettighetshavere som har godkjent bruken av innholdet på dette nettstedet. Du kan laste ned og skrive ut innhold kun til ikke-kommersiell, ikke-offentlig, personlig bruk (hvis du surfer på dette nettstedet som ansatt eller medlem av en bedrift eller organisasjon, kan du laste ned og skrive ut innhold kun til utdanningsformål eller andre ikke-kommersielle formål i din bedrift eller organisasjon, med mindre annet er tillatt av selskapet, for eksempel i visse passordbegrensede områder på nettstedet). Du kan ikke på noen måte manipulere eller endre bilder eller annet innhold på nettstedet.

Hyperkoblinger

Dette nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder som ikke vedlikeholdes av eller er relatert til vårt selskap. Inkludering av en hyperkobling til et tredjeparts nettsted innebærer ikke at selskapet vårt støtter, sponser eller anbefaler dette nettstedet. Hyperkoblinger til slike nettsteder tilbys som en tjeneste til brukerne og er ikke sponset av eller tilknyttet dette nettstedet eller vårt selskap. Vårt selskap har ikke gjennomgått noen eller alle slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene. Vårt selskap gir heller ingen garantier for tilgjengeligheten av hyperkoblede nettsteder. Bruk av hyperkoblinger skjer på brukerens eget ansvar, og selskapet vårt gir ingen garantier for innholdet, fullstendigheten eller nøyaktigheten av disse hyperkoblingene eller nettstedene som er hyperkoblet til dette nettstedet. Hvis du bruker en hyperlenke til et nettsted, må du være oppmerksom på at du forlater selskapets nettsted og blir underlagt reglene og vilkårene for det eller de lenkede nettstedene. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med bruksvilkårene for alle nettsteder du lenker til fra selskapets nettsted.

Anbefalinger og tilbakemeldinger

I henhold til FTCs retningslinjer for bruk av anbefalinger og attester i reklame må du være oppmerksom på følgende: Attester som vises på dette nettstedet, er faktisk mottatt via tekst, lyd eller video. De er individuelle erfaringer som gjenspeiler virkelige opplevelser fra personer som har brukt våre produkter og/eller tjenester på en eller annen måte. Det dreier seg imidlertid om individuelle resultater, og resultatene kan variere. Vi påstår ikke at de er typiske resultater som forbrukere generelt vil oppnå. Uttalelsene er ikke nødvendigvis representative for alle som bruker våre produkter og/eller tjenester. Disse uttalelsene er ikke evaluert av Food and Drug Administration. Dette produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom.

Bruk av videoopptak fra gratis og betalte direkte online-økter fra TIH

Online-øktene som vi tilbyr gratis, og også som en del av våre betalte kurs og medlemskap, kan bli tatt opp, og The Integrated Human. skal ha alle rettigheter til slike opptak, inkludert opphavsretten til dem. Opphavsretten skal omfatte, men ikke være begrenset til, retten til å bruke, gjenbruke, publisere og re-publisere slike opptak helt eller delvis, enkeltvis eller sammen med andre fotografier, videoer eller opptak, i hvilket som helst medium og til hvilket som helst formål, inkludert (men ikke begrenset til) illustrasjon, markedsføring, reklame og handel, og med eventuelle endringer eller modifikasjoner som TIH etter eget skjønn anser som ønskelige.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal The Integrated Human (TIH), eller noen av dets ledere, styremedlemmer eller ansatte, være ansvarlig overfor deg for noe som helst som oppstår som følge av eller på noen måte i forbindelse med din bruk av dette nettstedet, enten slikt ansvar er kontraktsmessig, erstatningsrettslig eller på annen måte, og TIH, inkludert dets ledere, styremedlemmer og ansatte, skal ikke være ansvarlig for noe indirekte, følgeskade- eller spesialansvar som oppstår som følge av eller på noen måte i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.

Delbarhet

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene ikke kan håndheves eller er ugyldig i henhold til gjeldende lovgivning, skal dette ikke medføre at vilkårene som helhet ikke kan håndheves eller er ugyldige, og slike bestemmelser skal slettes uten at det påvirker de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene.

Endring av vilkår

The Integrated Human (TIH) kan når som helst revidere disse vilkårene etter eget forgodtbefinnende, og ved å bruke dette nettstedet forventes det at du gjennomgår disse vilkårene med jevne mellomrom.

Oppgave

The Integrated Human (TIH) har lov til å tildele, overføre og legge ut sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten varsel. Du har imidlertid ikke lov til å tildele, overføre eller underentreprise noen av dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom The Integrated Human (TIH) og deg i forbindelse med din bruk av dette nettstedet og erstatter alle tidligere avtaler og overenskomster.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse vilkårene reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og du underkaster deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstolene i Norge for løsning av eventuelle tvister.

Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du er innforstått med og godtar disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene kan endres av selskapet vårt når som helst og etter eget skjønn. Din bruk av dette nettstedet etter at slike endringer er implementert, innebærer at du erkjenner og godtar endringene.

Bla til toppen

Viktig informasjon om kakao og helse

Kakao er bittert

100 % ren kakao er bittert. Som med alle bitterstoffer kan du bli kvalm av for mye. De fleste drikker mindre enn 57-85 gram kakao om dagen. Etter hvert som kroppen din venner seg til kakaoen, kan det hende at du trenger mindre kakao for å få full effekt. Mindre kan være mer. Vær oppmerksom på hva kroppen din forteller deg.

Antidepressiva

Avhengig av dose er SSRI-antidepressiva og antipsykotika ikke kompatible med MAO-hemmere (monoaminoksidasehemmere) i kakao. Lave til gjennomsnittlige doser bør være ok, mens personer på høyere doser bør drikke mindre kakao. Ta kontakt med legen din.

Hjertefrekvens

Kakaoen vår vil øke pulsen din noe. Hvis en økning i hjertefrekvensen kan forårsake et medisinsk problem, bør du drikke mindre. Ta kontakt med legen din.

Blodtrykk

Mange mennesker med lavt blodtrykk forteller Keith at kakaoen vår (med lavt koffeininnhold) stabiliserer hjertet og hjelper dem. Ta kontakt med legen din.

Andre stoffer

Kakaoen vår øker blodtilførselen til hjernen med 30-40 %, slik at alle andre stoffer i blodet forsterkes.

Koffein

Keith får ofte spørsmål fra personer med koffeinintoleranse om de kan bruke kakao. Koffeininnholdet i kakao varierer mye mellom ulike kakaosorter og kakaoprodusenter. De fleste synes at vår kakao inneholder svært lite eller ingen koffein.

Barn

Bruk mindre, avhengig av barnets kroppsvekt. Det avhenger av barnet. Det vil de fortelle deg. Barn som har fått i seg en passende mengde kakao, er mer fokuserte.

Kjæledyr

Ekte kakao inneholder stoffer som kan drepe hunder, katter, papegøyer og hester. Ikke la dem spise det!
0